จุฑามาศ

ภาษาอังกฤษ


n gold hairpin
คำอธิบาย: หย่อมผมกลางกระหม่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: hair ornament