จุกเจ่า

ภาษาอังกฤษ


v be bored
ความหมายเหมือนกับ: เซา , นั่งเหงา , เจ่าจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed , be listless , be lackadaisical , be in low spirits
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่ออกจากงานเขาก็เอาแต่จุกเจ่าออกจากบ้าน ไม่ยอมไปไหนเลย