จุกจิก

ภาษาอังกฤษ


adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ , กระจุกกระจิก
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , trifling , worthless
ตัวอย่างประโยค: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
v fuss
ความหมายเหมือนกับ: จู้จี้ , จู้จี้จุกจิก
คำที่เกี่ยวข้อง: worry about , be fussy , be fastidious , pay excessive attention to
คำตรงข้าม: ปล่อยปละ , ละเลย
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ