จุกคอ

ภาษาอังกฤษ


v stick in one´s throat
คำอธิบาย: ติดคาค้างที่คอ
คำที่เกี่ยวข้อง: lodge in one´s throat
ตัวอย่างประโยค: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ