จุก

ภาษาอังกฤษ


n tuft
คำอธิบาย: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
หน่วยนับ: จุก
ความหมายเหมือนกับ: ผมจุก , หัวจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: bunch , topknot
ตัวอย่างประโยค: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก
n stopper
คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด
หน่วยนับ: จุก
ความหมายเหมือนกับ: ฝาจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: cork , stopper
ตัวอย่างประโยค: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา
v have colicky pain
คำอธิบาย: อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอก
ความหมายเหมือนกับ: เสียด , แน่น , จุกเสียด
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer from colic
ตัวอย่างประโยค: ถึงเขาจะรับลูกฟุตบอลเอาไว้ได ้แต่ก็มีอาการจุกเสียดจนหน้าแหยๆ ไปเหมือนกัน