จุ

ภาษาอังกฤษ


v contain
คำอธิบาย: มีขนาดหรือจำนวนบรรจุ
ความหมายเหมือนกับ: บรรจุ
คำที่เกี่ยวข้อง: hold , have a capacity for , be capable for holding
ตัวอย่างประโยค: ถังใบนี้จุน้ำได้ 20 ลิตร
adv much
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , เยอะ , เยอะแยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: enough , sufficiently , amply
คำตรงข้าม: น้อย , เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย