จืดหมดรส

ภาษาอังกฤษ


v tasteless
ความหมายเหมือนกับ: หมดสนุก
คำที่เกี่ยวข้อง: insipid , dull , listless
คำตรงข้าม: เข้มข้น , ตื่นเต้น , มีรสชาติ