จืด

ภาษาอังกฤษ


v be tasteless
คำอธิบาย: มีรสไม่เค็มไม่เปรี้ยวเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: จืดชืด , ไร้รสชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be insipid
คำตรงข้าม: เข้มข้น
ตัวอย่างประโยค: เบียร์ของอังกฤษจืดจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย
v be insipid
ความหมายเหมือนกับ: เรียบๆ , จืดชืด , ชืดชา
คำที่เกี่ยวข้อง: be tasteless , be uninteresting , be dull
คำตรงข้าม: ตื่นเต้น , มีชีวิตชีวา , น่าสนใจ , มีสีสัน
ตัวอย่างประโยค: รูปภาพนี้จืดเกินไป มองแล้วไม่มีสีสัน