จี้ใจดำ

ภาษาอังกฤษ


v hit the nail on the head
คำที่เกี่ยวข้อง: hit one´s weak spot