จี้ปล้น

ภาษาอังกฤษ


v rob
ความหมายเหมือนกับ: ปล้นทรัพย์ , จี้ , ปล้น , ชิงทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: plunder , burgle , loot , con , pillage