จี้

ภาษาอังกฤษ


v tickle
คำอธิบาย: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
ความหมายเหมือนกับ: จักจี้ , จี๋
คำที่เกี่ยวข้อง: touch , poke , stoke
ตัวอย่างประโยค: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด
n pendant
คำอธิบาย: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: hanging ornament , locket
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน
v rob
คำอธิบาย: ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: loot , plunder , hijack
ตัวอย่างประโยค: โจรจี้ผู้โดยสารบนรถเมล์ แล้วในที่สุดก็ไม่รอดถูกตำรวจยิงตาย