จี่

ภาษาอังกฤษ


v roast
ความหมายเหมือนกับ: เผา , ย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: fry , bake