จีรังยั่งยืน

ภาษาอังกฤษ


v last
ความหมายเหมือนกับ: ยืนยง , ยืนนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: endure , continue , keep on