จีรัง

ภาษาอังกฤษ


v last long
ความหมายเหมือนกับ: จิรัง , ยั่งยืน , ยืดยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: be long-lived
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตคู่ของพวกเกย์ส่วนใหญ่มักจะไม่จีรัง