จีพีเอ

ภาษาอังกฤษ


n GPA
ความหมายเหมือนกับ: คะแนนเฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: grade point average