จีบปากจีบคอ

ภาษาอังกฤษ


v speak cajolingly
คำอธิบาย: พูดปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ, พูดเชิงประจบประแจง
ตัวอย่างประโยค: กระเทยพวกนี้ชอบดัดเสียงหล่อ จีบปากจีบคอ ทำตาเล็กตาน้อยให้ผู้ชาย