จีบ

ภาษาอังกฤษ


v court
ความหมายเหมือนกับ: เกี้ยว , เกี้ยวพาราสี
คำที่เกี่ยวข้อง: woo , pay court to , fawn
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนโรงเรียนชายชอบตามจีบนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆ กัน
n a kind of Chinese food
คำอธิบาย: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบๆ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ขนมจีบ
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบซื้อขนมจีบหน้าปากซอยทุกเช้า
v pleat
คำอธิบาย: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: fold , pucker , gather a fabric in folds , plait
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต