จีนแส

ภาษาอังกฤษ


n doctor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หมอ , ครู , ซินแส , ซินแซ
คำที่เกี่ยวข้อง: teacher
ตัวอย่างประโยค: คนจีนที่อาศัยอยู่ข้างบ้างฉันมีอาชีพเป็นจีนแส