จีนแมนดาริน

ภาษาอังกฤษ


n Mandarin
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาจีนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: the standard Chinese language