จีนกลาง

ภาษาอังกฤษ


n Mandarin
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาจีนกลาง , จีนแมนดาริน
คำที่เกี่ยวข้อง: the standard Chinese language
ตัวอย่างประโยค: ภาษาสำคัญอีก 3 ภาษาที่ใช้ในมาเลเซียคือ อังกฤษ จีนกลาง และทมิฬ