จิ๋ว

ภาษาอังกฤษ


adj midget
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก , กระจิริด , กระจ้อยร่อย , เล็กกระจิดริด
คำที่เกี่ยวข้อง: miniature , very small
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต , ใหญ่โต , มโหฬาร
ตัวอย่างประโยค: ไมโครฟิลม์เป็นฟิล์มที่มีขนาดจิ๋วมากๆ