จิ๊บจ๊อย

ภาษาอังกฤษ


adj trifling
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , นิดหน่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: trivial , insignificant , petty , unimportant
คำตรงข้าม: ใหญ่โต
ตัวอย่างประโยค: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้