จิ้มลิ้ม

ภาษาอังกฤษ


v be lovely
คำอธิบาย: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)
คำที่เกี่ยวข้อง: be good-looking , be beautiful , be pleasing
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้