จิ้ม

ภาษาอังกฤษ


v stab
คำอธิบาย: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือแทงเบาๆ
ตัวอย่างประโยค: การปลูกผักจะต้องใช้วิธีเอาไม้จิ้มดินให้เป็นหลุมก่อนเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
v dip
ความหมายเหมือนกับ: จุ่ม , จุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: plunge , dunk
ตัวอย่างประโยค: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก