จิ้งหรีด

ภาษาอังกฤษ


n cricket
คำอธิบาย: แมลงมีปีก 2 คู่ มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ในดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จังหรีด
คำที่เกี่ยวข้อง: leaping chirping insect
ตัวอย่างประโยค: จิ้งหรีดและแมลงต่างๆ กรีดเสียงแหลมแทรกอยู่ในความมืดและหนาวเย็น