จิ้งจอก

ภาษาอังกฤษ


n fox
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หมาจิ้งจอก , สุนัขจิ้งจอก
คำที่เกี่ยวข้อง: vixen
ตัวอย่างประโยค: สันนิษฐานกันว่าสุนัขบางแก้วมีสายพันธุ์มาจากสุนัขป่าและสุนัขจิ้งจอก