จิ้งจก

ภาษาอังกฤษ


n lizard
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด ลำตัวแบน มีหาง ผิวหนังเปลี่ยนสีได้ ตีนเหนียว อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จั๊กกิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: a small reptile
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผมเปิดไฟก็จะมีแมลงเล็กแมลงน้อยบินมาให้จิ้งจกกิน