จินตนาการ

ภาษาอังกฤษ


n imagination
คำอธิบาย: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fancy , fantasy , thought , reflection
ตัวอย่างประโยค: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก