จินดา

ภาษาอังกฤษ


n precious stone
คำอธิบาย: แก้วมีค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: gem