จิตใจงาม

ภาษาอังกฤษ


v be high-minded
ความหมายเหมือนกับ: ใจดี , ใฝ่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be nobleminded
คำตรงข้าม: ใจต่ำ
adj high-minded
ความหมายเหมือนกับ: ใจดี , ใฝ่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: noble-minded , righteous
คำตรงข้าม: ใจต่ำ