จิตใจ

ภาษาอังกฤษ


n soul
ความหมายเหมือนกับ: ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit
n temper
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้สึก
คำที่เกี่ยวข้อง: feeling , mood
n spirit
ความหมายเหมือนกับ: จิตวิญญาณ
n mind
ความหมายเหมือนกับ: จิต
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit , heart , disposition
n mind
ความหมายเหมือนกับ: ใจ , อัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: heart , disposition
n mind
ความหมายเหมือนกับ: ใจ , ความคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: heart , thoughts
n mind
ความหมายเหมือนกับ: ดวงใจ , ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: soul