จิตแพทย์

ภาษาอังกฤษ


n psychiatrist
คำอธิบาย: แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: alienist
ตัวอย่างประโยค: การติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้