จิตวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n psychology
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฎการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
คำที่เกี่ยวข้อง: study of mind
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบจลาจลได้รับการฝึกฝนให้รับสภาพความวุ่นวาย และจิตวิทยาฝูงชนมาเป็นอย่างดี