จิตวิญญาณ

ภาษาอังกฤษ


n spirit
คำที่เกี่ยวข้อง: mind , feeling , disposition
ตัวอย่างประโยค: อารมณ์ เชาว์ปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ 5 ส่วนประกอบสำคัญในชีวิต