จิตรเลขา

ภาษาอังกฤษ


n picture
ความหมายเหมือนกับ: รูปภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: portrait