จิตรกรรม

ภาษาอังกฤษ


n painting
คำอธิบาย: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: drawing , portrait
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม