จิตร

ภาษาอังกฤษ


n drawing
ความหมายเหมือนกับ: การวาดเขียน , การระบายสี , ลวดลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: painting , portraying , variegated , designs