จิตนิยม

ภาษาอังกฤษ


n idealism
คำอธิบาย: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top