จิตทราม

ภาษาอังกฤษ


n idiocy
คำอธิบาย: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นที่มีสภาพจิตประเภทจิตทรามอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การค้าประเวณีได้ง่าย