จิตกึ่งสำนึก

ภาษาอังกฤษ


n semiconscious
คำอธิบาย: ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่