จิกหัวใช้

ภาษาอังกฤษ


v force to work
คำอธิบาย: โขกสับให้ทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: โขกสับ
ตัวอย่างประโยค: สมศรีโดนเจ้านายจิกหัวใช้ไม่เว้นแต่ละวัน