จิกหัว

ภาษาอังกฤษ


v pinch the hair and pull
คำอธิบาย: เอามือขยุ้มผมแล้วรั้งไป
คำที่เกี่ยวข้อง: pull someone´s hair
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจการแกเข้าไปจิกหัวตบแล้วกระหน่ำฟาดด้วยแซ่ซะจนตานั่นปางตาย
v oppress
ความหมายเหมือนกับ: กดขี่ , ข่มขี่
คำที่เกี่ยวข้อง: bully
คำตรงข้าม: ให้เกียรติ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเขาเห็นใครด้อยกว่าเป็นไม่ได้ จะต้องจิกหัวอยู่ร่ำไป