จิกปีก

ภาษาอังกฤษ


v be dazed
คำอธิบาย: งงจนไม่รู้จะทำอะไรได้
ความหมายเหมือนกับ: งง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stunned