จิกซอว์

ภาษาอังกฤษ


n jigsaw puzzle
ความหมายเหมือนกับ: ภาพต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: picture puzzle