จิก

ภาษาอังกฤษ


v peck
คำอธิบาย: กิริยาที่เอาจะงอยปากสับอย่างอาการของนก เป็นต้น, กิริยาที่เอาสิ่งมีปลายคมหรือแหลมกดลงพอให้ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: seize , pick
ตัวอย่างประโยค: น่าสงสารลูกนกตัวนั้นเสียจริง ยังบินไม่ค่อยเป็น ได้แต่เดินไปจิกเศษผักในไร่ของชาวบ้าน
v drive
คำอธิบาย: โขกสับเมื่อเป็นต่อ
ความหมายเหมือนกับ: โขกสับ
คำที่เกี่ยวข้อง: whip , force