จำไว้

ภาษาอังกฤษ


v remember
คำอธิบาย: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
ความหมายเหมือนกับ: จดจำไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: bear in mind , keep in mind
ตัวอย่างประโยค: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้