จำได้แม่น

ภาษาอังกฤษ


v memorize
ความหมายเหมือนกับ: ท่องขึ้นใจ , จำแม่น
คำที่เกี่ยวข้อง: remember , learn by heart , learn by rote , commit to memory