จำได้

ภาษาอังกฤษ


v remember
ความหมายเหมือนกับ: ระลึกได้ , จดจำ , นึกออก , คิดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: recollect , recall
คำตรงข้าม: ลืม
ตัวอย่างประโยค: ท่านมีความจำดีเยี่ยมอ่านเรื่องอะไรแล้วจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็ว