จำใส่ใจ

ภาษาอังกฤษ


v remember
คำอธิบาย: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
ความหมายเหมือนกับ: จำขึ้นใจ , จดจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: commit to memory , learn by heart , fix in one´s mind , recall , recollect
ตัวอย่างประโยค: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา