จำใจ

ภาษาอังกฤษ


v be unwilling
คำอธิบาย: ไม่อยากทำแต่ต้องทำ
ความหมายเหมือนกับ: ฝืนใจ , ไม่เต็มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be reluctant
คำตรงข้าม: เต็มใจ
ตัวอย่างประโยค: จริงๆ แล้วเขาอยากจะนอนต่อเพราะอากาศดี แต่ต้องจำใจลุกจากเตียงเพราะต้องไปเรียน